Digitalni dvojček za Digital Lean je projekt, na katerega se je Iskraemeco kot vodilni konzorcijski partner prijavil na razpisu za Digitalno transformacijo podjetij in ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Naložba je del ukrepov slovenskega načrta, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Iskraemecov najpomembnejši partner, s katerim bodo sodelovali pri vzpostavitvi novega poslovnega modela, je podjetje ADD.

Projekt DT4DL – Digitalni dvojček za Digital LEAN bo podprl vizijo, poslanstvo in cilje, ki so zapisani v Strategiji digitalne transformacije gospodarstva, saj bo vplival na: uvajanje naprednih tehnologij kot del digitalne transformacije; krepitev ekosistema za konkurenčno gospodarstvo in prispeval k odprti in trajnostno naravnani družbi kot osnovi za rast digitalne ekonomije, saj bo znotraj konzorcija uvedenih kar 8 naprednih tehnologij.

Financira Evropska unija – NextGenerationEU.