NAMENSKI STROJI

Izdelujemo tudi namenske stroje in naprave, kjer skupaj s kupcem definiramo tehnologijo, izberemo rešitev ter za njegov proces izdelamo stroj ali napravo. Tak način dela nam zagotavlja, da svoje izkušnje iz strojegradnje in vzdrževanja, skupaj z tehnologi kupca, rešimo in avtomtiziramo problem v proizvodnji pri kupcu. Tak način dela običajno prinese najboljše rešitve v zadovoljstvo kupca in proizvajalca.