VZDRŽEVANJE STROJEV

  • Generalno strojno in elektro vzdrževanje
  • Vzdrževanje posameznih delov strojne opreme
  • Preventivno vzdrževanje
  • Kurativno vzdrževanje
  • Nadgradnja strojne opreme v smislu optimizacije proizvodnje
  • Varnostna nadgradnja stojne opreme
  • Filtriranje, reciklaža in menjava industrijskega olja in emulzije